Kalkulatory promujące inwestowanie w IKZE mają prawie zawsze jeden problem. Próbują za wszelką cenę pomijać wpływ inflacji. Tak, aby wynik był jak najlepszy 🙂

To nic dziwnego, tak było w reklamach produktów systematycznego oszczędzania od zawsze – w końcu jakoś trzeba przekonać do inwestowania – i lepiej wynik 'zawyżać’ niż pokazywać go realnie. Doskonałym przykładem jest ta choćby reklama sprzed lat: inwestuj 127 zł miesięcznie aby mieć 1.500 zł na emeryturze. Zapewniam że po poprawnym przeprowadzeniu obliczeń i uwzględnieniu podatków, inflacji wynik był ponad połowę niższy…


Pułapki w oficjalnych kalkulatorach IKZE

Kalkulatory na stronach producentów IKZE bardzo nie lubią inflacji (a czasem także podatków) 🙂 Przykładowo na stronie Generali Investments po wpisaniu do kalkulatora IKZE: wpłata 6.000 rocznie, przez 25 lat, zysk 6% rocznie, próg PIT 12%:

Pojawia się następujący wynik: 358.635 zł. Prawda że imponujący? Szczególnie gdy suma wpłat to 25*6.000=150.000 zł.

Niestety 358.600 złto wynik znacznie zawyżony

Po pierwsze: Nie uwzględnia inflacji – a co najgorsze – nie uwzględnia nawet … podatku 10% przy wypłacie z IKZE! Co prawda uczciwie drobnym drukiem ta informacja pojawia się w 'chmurce’ przy wyniku, gdzie kalkulator informuje że na potrzeby obliczeń podatek ten pominięto 🙂

Czyżby tak trudno było odjąć te 10% od wyniku i bardziej zbliżyć się do rzeczywistości…

Poprawny wynik zakładając 2,5% średniorocznej inflacji oraz podatek to: 242.000 zł (wynik ponad 30% niższy)

Marketingowcom udostępniam poprawny wzór (tutaj znajdziesz wyprowadzenie wzoru):

Aby uzyskać kwotę 358.000 w realnej wartości uwzględniając podatek i średnioroczną 2,5% inflację to zysk z inwestowania musiałby średniorocznie wynieść nie 6% ale 8,75%.


To ile w końcu kapitału można zgromadzić w IKE/IKZE?

Przygotowałem zestaw przykładowych obliczeń systematycznego inwestowania w formie IKE oraz IKZE – i dla porównania także zwykłego inwestowania poza IKE/IKZE.

Założenia przyjąłem następujące:

  • wynik końcowy to kwota uzyskana przy jednorazowej wypłacie
  • wynik końcowy pokazuje wartość realną inwestycji – czyli po uwzględnieniu podatków i inflacji
  • w przypadku IKE nie ma podatku
  • w przypadku IKZE uwzględniam podatek na końcu (10%) oraz wpływ przesunięcia w czasie zwrotu z PIT w stosunku do wpłaty na IKZE (dla uproszczenia jest to 12 miesięcy – ma to znikomy wpływ na końcowy wynik ale aby jak najlepiej uwzględnić rzeczywistość ten element uwzględniam)
  • kwota corocznej inwestycji to początkowo 1.000 zł, przy czym co roku kwotę wpłaty rocznej zwiększam o wskaźnik inflacji (to nie rozwiązuje problemu inflacji, ale urealnia wpłacaną kwotę)
  • inflację średnioroczną przyjąłem na poziomie celu inflacyjnego NBP: 2,5%
  • w przypadku inwestycji poza IKE/IKZE zysk średnioroczny zwiększam o od 1%% do 2%% (w przypadku inwestowania w fundusze jest dużo więcej możliwości poza IKE/IKZE i stąd ten dodatkowy zysk)

Poniżej tabelaryczne zestawienie dla systematycznego inwestowania przez okres od 5 do 40 lat i dla różnych poziomów zysków. Poziomy zysków podaję jako ’zysk ponad inflację’.

Czyli zysk średnioroczny 2% (przy inflacji 2,5%)oznacza zysk do obliczeń na poziomie 4,55%. To nie jest błąd – procentów nie dodajemy! Tutaj znajdziesz wyjaśnienia.

Jak interpretować wyniki?

Przykładowo dla inwestycji 20 letniej i zysku ponad inflację 4% (czyli zysku 6,6%) systematyczne wpłaty roczne po 1000 zł (co roku zwiększane o inflację) wartość rachunku na koniec inwestycji w realnej wartości pieniądza (po uwzględnieniu inflacji) wyniesie 38.300 zł dla IKE, ciut więcej: 38.800 dla IKZE 12%, i znacznie więcej: 49.450 zł dla IKZE 32%.

Jeżeli w inwestycji poza IKE/IKZE wypracowano by zysk o 1,5%% wyższy (czyli 8,1%) to ciągle formy IKE i IKZE będą mieć lepszy wynik niż inwestycja poza IKE/IKZE.

Gdyby inwestować np. 5.000 rocznie wynik będzie po prostu 5 krotnie wyższy – czyli dla IKZE 32% inwestowanie po 5.000 rocznie przy tych samych założeniach wygeneruje kwotę 247.280 zł.

Im dłuższa inwestycja tym większe zyski (efekt procentu składanego przy długoterminowym inwestowaniu oraz dopłat do produktu):

Zostaw komentarz