Odpowiadając na rosnącą potrzebę dostosowania się do swobodnego przemieszczania się i możliwości podejmowania pracy w różnych krajach Unii Europejskiej, na początku 2016 roku narodził się projekt o nazwie „Initiative to develop an EU framework for Personal Pensions” (Inicjatywa w celu opracowania ram europejskich dla osobistych / indywidualnych produktów emerytalnych).

I już na samym początku, w roku 2016 miałem zaszczyt zostać wybranym jako jedyny reprezentant Polski do udziału w Międzynarodowej Grupie Roboczej. Działałem w tym gronie w imieniu dwóch organizacji: FECIF (European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries) oraz EFFP (European Federation of Financial Planning).

Głównym celem naszej działalności było tworzenie fundamentów dla przyszłego produktu znanego dziś jako Pan-European Pension Product (PEPP).

To właśnie ten produkt pod nazwą OIPE został wprowadzony w Polsce we wrześniu 2023 roku.

Kluczowym wyzwaniem, przed którym stawiliśmy sobie zadanie, było znalezienie praktycznych rozwiązań, które umożliwią produktowi PEPP dostosowywanie się do potrzeb osób swobodnie poruszających się i podejmujących pracę w różnych krajach Unii Europejskiej. Innymi słowy, mieliśmy dążyć do stworzenia produktu, który umożliwiał inwestowanie w jednym narzędziu finansowym w każdym z ponad dwudziestu krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Po kilku miesiącach prac Grupy Roboczej przedstawiliśmy wyniki na zebraniu Zarządu FECIF w Paryżu (w grudniu 2016).


2026-12 Na spotkaniu zarządu FECIF w Paryżu – ja z tyłu stołu po lewej stronie

Dostaliśmy mandat do dalszego działania.


Po latach, z dumą można stwierdzić, że było warto!

Mogliśmy kontynuować prace nad tym projektem, a końcowy sukces, który zaowocował uchwaleniem w 2019 roku rozporządzenia UE dotyczącego produktów PEPP (Pan-European Pension Product), stanowi wyraźny dowód na to, że nasze działania mają realny wpływ na ułatwienie obywatelom Europy budowania oszczędności emerytalnych.

To jednocześnie doskonały przykład, jak organizacje pozarządowe i eksperci finansowi mogą wspólnie pracować nad innowacyjnymi rozwiązaniami, które wpływają na życie obywateli całej Unii Europejskiej.

Dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną podczas tej fascynującej podróży. To trochę też moje dzieło, i jestem ogromnie wdzięczny że mogłem odegrać swoją rolę w tym projekcie.

 

 

Zostaw komentarz