Niniejszy serwis internetowy należy do Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse  z siedzibą w Poznaniu (60-687), os. St. Batorego 59A/1  z numerem NIP: 618-164-12-13.


W dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane w skrócie mianem RODO.

Tekst unijnego rozporządzenia RODO dostępny jest na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Rozporządzenie wprowadza jednolity sposób przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej i ma na celu zapewnienie ochrony prywatności oraz zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Jeżeli korzystasz z jakichkolwiek usług firmy ?Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse? w skrócie Rodzinne Finanse, to Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane.

Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse zastrzega sobie prawo do zmiany / uszczegółowienia Regulaminu poprzez ogłoszenie treści nowego Regulaminu na tej stronie stosując jedną zasadę ? zgodności z aktami prawnymi dotyczącymi RODO.

Zgodność z RODO

W roku 2018 wraz z zewnętrzną Kancelarią Prawno-Consultingową przeprowadziliśmy wdrożenie pakietu procedur i procesów związanych z RODO wraz z przeglądem i dostosowaniem do wymogów RODO stosowanych wcześniej procedur.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla mnie najważniejsze

Nigdy nie kupuję ani nie kupowałem baz danych osobowych. Nie sprzedaję danych osobowych innym firmom/osobom. Bez Twojej zgody nie udostępniam danych osobowych do innych podmiotów (przekazanie będzie konieczne w przypadku rozpoczynania poszczególnych inwestycji ? ale za każdym razem poprzez stosowny formularz wyrazić musisz na to zgodę lub jest to dokładnie opisane na stronie inwestycji). Dane osobowe wykorzystuję wyłącznie w zakresie, który związany jest z prowadzoną przeze mnie działalnością i opisanym w Polityce Prywatności.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest firma Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse z siedzibą w Poznaniu (60-687), os. St. Batorego 59A/1.

Kontakt z Administratorem danych osobowych

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail prywatnosc@rodzinnefinanse.pl

W jakim celu są przetwarzane dane osobowe

Pozostawione dane osobowe są przetwarzane w ramach prowadzonej przeze mnie działalności ? w szczególności w celach edukacji, informowania o projektach inwestycyjnych, wysyłce zaproszeń na szkolenia i webinary. Dodatkowo w momencie decyzji o rozpoczęciu inwestycji dane osobowe będą przetwarzane w ramach procesów wymaganych do rozpoczęcia poszczególnych inwestycji, a później także w celu udostępniania bieżących informacji z projektów.

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Informuję że nie przekazuję danych osobowych do żadnych instytucji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jak długo są przetwarzane Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe przetwarzam tak długo jak wyrażasz na to zgodę. W określonych przypadkach, wynikających z nadrzędnych przepisów prawa, Twoje dane mogą być przechowywane również po wycofaniu Twojej zgody (np. wystawione faktury).

Zasady dostępu / usunięcia danych osobowych

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych a także wglądu do tych danych i żądania ich usunięcia.
Usunięcie danych możliwe jest np. poprzez formularz internetowy: www.rodzinnefinanse.pl/usun

Jakie dane osobowe są przetwarzane

Remigiusz Stanisławek Rodzinne Finanse przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • dane osobowe pracowników
 • dane osobowe kontrahentów, w tym dane kontaktowe osób
 • dane osobowe podane w korespondencji e-mail czy też rozmowach telefonicznych
 • dane osobowe podane poprzez formularze internetowe
 • dane osobowe przekazane przy zapisywaniu się na newsletter lub listy mailingowe
 • dane osobowe przekazane w innej formie (np. na konferencjach, szkoleniach, spotkaniach osobistych)
 • dane osobowe klientów z dostępem do zamkniętego portalu
 • dane osobowe wymagane przy dołączeniu do inwestycji

Twoje dane przetwarzam wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonywania określonych usług, na które wyrażasz zgodę w momencie przekazania danych akceptując Politykę Prywatności.

 • W przypadku listy mailingowej ? najczęściej jest to Imię oraz adres e-mail. Czasem jest to dodatkowo Nazwisko (na listach, których zapis wiąże się z potencjalną aktywacją dedykowanego konta). Często będzie to także numer telefonu ? wykorzystywany w celu np. przesłania hasła na szkolenie lub kontaktu telefonicznego. Czasem będzie to też Miasto zamieszkania ? w celu możliwości przesłania informacji o możliwości spotkań osobistych w tym mieście.
 • W przypadku dedykowanych portali, na których można posiadać konto ? podstawowe dane to adres e-mail, imię, nazwisko i czasami numer telefonu oraz adres (do wysyłki np. umów lub innych dokumentów). Dodatkowe dane mogą być związane bezpośrednio ze świadczeniem określonych usług.
 • W przypadku zamkniętego portalu dla Klientów zakres przetwarzanych danych osobowych to także informacje o realizowanych przez Ciebie inwestycjach. Zakres te może być jeszcze szerszy ? przez dobrowolne uzupełnienie dodatkowych informacji takich jak np. dodatkowe numery kontaktowe, dane do kontaktu w sprawach spadkowych (ułatwia pomoc rodzinie w uporządkowaniu spraw inwestycyjnych w przypadku śmierci inwestora)
 • W przypadku nabywania produktów ubezpieczeniowych. Dodatkowe dane możesz przekazywać poprzez dedykowany szyfrowany formularz. Tutaj zakres danych jest różny zależnie od produktów i może zawierać wiele dodatkowych informacji o Twoich Danych osobowych. Te informacje są przetwarzane wyłącznie jednorazowo, chyba, że podpisana została dodatkowa pisemna umowa o powierzenie przetwarzania tych danych.
 • W przypadku inwestycji ? dane osobowe przekazujesz do producenta / firmy pośredniczącej w rozpoczęciu inwestycji

Listy e-mailowe oraz newslettery

Prowadzę wiele różnych list mailingowych na które trzeba się samodzielnie zapisać. Przy pierwszym zapisie na listę stosuję metodę Opt-In, która wymaga dodatkowego potwierdzenia chęci zapisania się na listę e-mailową, które realizujesz klikając specjalny link aktywacyjny w osobnej wiadomości. W ten sposób mam pewność, że zapisanie na listę nie jest przypadkowe i że wyrażasz zgodę na realizowaną Politykę Prywatności.

W przypadku newsletterów wysyłam je nieregularnie do osób, których dane kontaktowe otrzymałem.

Formularze zapytań, komentarze na blogu

Twoje dane pojawiają się także w momencie publikacji komentarza na blogu oraz wypełniania dodatkowych formularzy internetowych.

Portale tematyczne wymagające rejestracji

Prowadzę różne portale tematyczne. W niektórych z nich wymagana jest rejestracja. Czasem jest to rejestracja samodzielna, a czasem konto w portalu za Twoją zgodą zakładam ja, w oparciu o już przekazane przez Ciebie dane osobowe.

Nabywanie produktów ubezpieczeniowych i rozpoczynanie inwestycji

W związku z zawieraniem umów ubezpieczeń konieczne jest podanie dodatkowych danych osobowych. Te dodatkowe dane są przeze mnie usuwane (i dlatego za każdym razem trzeba je na nowo wypełniać) chyba że podpisaliśmy pisemną umowę dodatkową na przechowywanie tych danych.

W przypadku rozpoczynania inwestycji ? każdorazowo rozpoczynasz je za pośrednictwem producenta produktu inwestycyjnego lub innej upoważnionej instytucji. Ja jedynie przekazuję (za Twoją zgodą) podstawowe dane, aby producent produktu inwestycyjnego mógł przesłać zapytanie RODO oraz podstawowe informacje o inwestycji. I tam przekazujesz swoje dane osobowe w oparciu o osobne zgody RODO zawierane z tymi firmami.

Kiedy Twoje dane osobowe przekazywane są innym firmom

Odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być także podmioty współpracujące z Rodzinne Finanse w zakresie usług hostingu, przetwarzania płatności, utrzymania serwerów, baz danych i adresów poczty e-mail, wysyłki newslettera a także dostawcy systemów IT, w tym systemów CRM z których korzysta lub z którymi współpracuje firma Rodzinne Finanse. Podmioty tu wymienione same nie korzystają z Twoich danych osobowych, natomiast Twoje dane są przechowywane w systemach informatycznych, które zapewniają techniczną możliwość korzystania z tych danych przez firmę Rodzinne Finanse. Dane są przechowywane w bazach danych, do których dostęp chroniony jest hasłem. Współpracuję wyłącznie z firmami i korzystam z systemów informatycznych i narzędzi wyłącznie znanych firm, które w pełni realizują warunki ustawy o RODO oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa przechowywanych danych. Wszystkie z tych firm i narzędzi wspierających przechowują dane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy być zmuszeni udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.