To jest uzupełnienie artykułu:

:: Co wybrać: IKE czy IKZE

Przedstawiłem tam analizę zyskowności IKE w porównaniu do IKZE gdzie wykazałem że konstrukcja prawna IKZE zawsze da lepszy wynik niż inwestycja opakowana w IKE.

W tym artykule udostępniam zainteresowanym szczegółowe wyprowadzenia wzorów użytych w tamtym artykule.

Porównuję tutaj wynik przy założeniu zakończenia całości inwestycji IKE i IKZE poprzez jednorazową wypłatę po osiągnięciu uprawnień do skorzystania z korzyści podatkowych w tych formach prawnych inwestowania.


Wzór: Zysk z inwestycji IKE

Kwota zainwestowana w IKE uzyskuje określony zysk – od którego przy wypłacie (po spełnieniu warunków produktu IKE) nie płacisz podatku od zysków kapitałowych.

Legenda:

 • KWOTA – kwota 'wyjęta z kieszeni’ przeznaczona na inwestycję w IKE
 • ZYSK – łączny zysk z inwestycji w IKE w momencie wypłaty

Końcowa wartość inwestycji w IKE to:

Jak policzyć sam zysk w IKE?

Wynik jest w zasadzie oczywisty – skoro w IKE nie ma podatku od zysków przy wypłacie to zysk w IKE po prostu wynosi wartość zysku z inwestycji. Celowo pokazałem tutaj kroki podczas wyprowadzania tego prostego wzoru – ponieważ w ten sam sposób policzymy zysk z inwestycji w formie IKZE.


Wzór: Zysk z inwestycji IKZE

W przypadku IKZE na początku otrzymuję zwrot z podatku (17/19 lub 32%). A przy wypłacie płacę 10% zryczałtowanego podatku od całej wypłacanej kwoty.

Legenda:

 • KWOTA – kwota 'wyjęta z kieszeni’ przeznaczona na inwestycję w IKE
 • ZWROT – kwota zwrotu z podatku PIT. Kwotę tę dodaję do inwestycji w IKZE ponieważ jest to „gratisowy” zwrot z podatku. Innymi słowy: jeżeli na IKZE wpłacam kwotę 1000 zł to inwestowane jest całe 1000 zł. Natomiast po kilku miesiącach otrzymam zwrot z podatku PIT – ZWROT. Np. przy skali PIT 17% będzie to kwota 170 zł (ZWROT). Tym samym w rzeczywistości z mojej kieszeni na inwestycję IKZE przeznaczyłem nie 1000 zł ale 870 zł (KWOTA). Czyli pieniądze które wyjąłem z mojego budżetu domowego to 1000-170=820 zł (KWOTA) a w produkcie IKZE pracuje cały 1000 zł czyli KWOTA+ZWROT.
 • ZYSK – łączny zysk z inwestycji w IKE w momencie wypłaty
 • mnożnik 0,9 na końcu wzoru – odpowiednik 10% podatku przy wypłacie.

Końcowa wartość inwestycji w IKZE:

Jak policzyć sam zysk w IKZE?

Na tym etapie martwić może pojawienie się we wzorze wartości KWOTA. Czyżby wynik inwestycji mógł zależeć od KWOTY inwestycji? Oczywiście nie – tutaj mamy współczynnik ZWROT/KWOTA – czyli jaką proporcję daje zwrot z podatku do kwoty wyjętej z kieszeni. A ta zależy od procentowej wysokości należnego zwrotu z PIT – który może wynosić 17%, 19% (dla działalności gospodarczej) czy też 32%. We wzorze oznaczam ten procent zwrotu to jako PIT.

Po podstawieniu do głównego wzoru mamy następujący wynik:

Warto sprawdzić czy wzór jest poprawny:

 • ZYSK – zysk z inwestycji IKZE wynosi 80%
 • PIT – skala podatkowa w której jest inwestor: 32%

Wynik to zysk 138,24% już po opodatkowaniu – do wypłaty netto.

Sprawdzamy licząc krok po kroku:

 • inwestor wpłaca kwotę 1000 zł
 • otrzymuje zwrot z podatku 320 zł
 • czyli tak naprawdę zainwestował 1000-320=680 zł
 • w produkcie IKZE na zyski pracuje jednak całe 1000 zł
 • ta kwota zarabia 80%,
 • czyli zysk wynosi 80% z 1000=800 zł
 • razem na konie inwestycji na koncie jest kwota początkowa 1000 zł +zysk 800 zł. Razem 1800 zł
 • przy wypłacie pobrany będzie ryczałtowo podatek 10% od całej kwoty
 • czyli 10% od 18000 zł = 180 zł
 • w ten sposób do wypłaty jest 1620 zł
 • zysk kwotowy po opodatkowaniu to 1620-680=940 zł
 • porównując zysk (940 zł) z kwotą faktycznie zainwestowaną (680 zł) mamy 940/480=138,24%

Uff. Zgadza się!


Uwzględnienie przesunięcia w zwrocie z podatku PIT

Na końcu głównego artykułu wprowadzającego (Co wybrać: IKE czy IKZE) szczegółowo omówiłem tę tematykę. W skrócie zwróciłem uwagę, że występują tak naprawdę dwie sytuacje związane z rozliczaniem zeznania podatkowego.

Przypadek #1Zwrot z tytułu wpłaty na IKZE otrzymam faktycznie jako przelew z PIT po kilku do kilkunastu miesiącach. To oznacza że przez ten czas nie mogłem z tego zwrotu z PIT korzystać.

A przecież od daty wpłaty na IKZE gdybym od razu otrzymał ten zwrot mógłbym go przez te kilka do kilkunastu miesięcy inwestować…

Wtedy rzeczywisty zwrot z PIT (np 32%) jest nieco mniejszy – o możliwy do osiągnięcia zysk od kwoty zwrotu z PIT. Co pozwala w prosty sposób rozbudować wzór aby uwzględniał także taką sytuację:

Przypadek #2 Przy wyższych progach podatkowych często jest tak że … zaliczki na PIT płacimy niższe. I przy rozliczeniu PIT mamy coś do dopłaty do Urzędu Skarbowego.

W takiej sytuacji zwrot z IKZE mamy tak naprawdę dostępny w tej samej sekundzie co wpłata na IKZE. Ponieważ od razu wiemy, że o tyle mniej zapłacimy podatku, i te pieniądze możemy wykorzystać na dowolny cel.

Tutaj wzór się nie zmienia:


A zysk z IKE?

Tu sprawa jest prosta: to zysk z zainwestowanej kwoty bez uwzględniania podatku:


Jak uwzględnić inflację w przypadku IKE i IKZE?

Każda wpłata na IKE / IKZE pracuje przez określoną liczbę lat na zyski. I zgodnie z powyższymi wzorami wypracowuje określony zysk. Aby sprawdzić jaka kwota będzie na koniec inwestycji musimy uwzględnić zarówno wpłatę jak i zysk. I całość końcowej wartości inwestycji skorygować o łączną inflację w tym czasie. Robimy to dzieląc końcową wartość inwestycji przez (1+łączna_inflacja) i odejmując 1 na końcu (aby mieć realny zysk). Tę jedynkę najpierw dodajemy (jako kapitał+ zysk) a na końcu odejmujemy aby mieć realny zysk z nie realny wzrost wartości razem z wpłatą.

W przypadku pojedynczej wpłaty IKE wygląda to tak:

W przypadku pojedynczej wpłaty na IKZE – zależnie od wariantu uwzględniania 'co zrobić ze zwrotem z podatku’:

lub


A jak liczyć zyski z IKE IKZE przy wielu wpłatach w różnych latach?

Sumując wyniki (nominalne lub realne) w oparciu o listę osobnych obliczeń dla każdej wpłaty, uwzględniających potencjalnie różne kwoty w poszczególnych latach oraz różne zyski osiągane z każdej wpłaty (każda wpłata będzie inwestowana przez inny okres czasu).

A to prowadzi do teoretycznych ostatecznych wzorów 🙂

Wartość końcowa (realna) inwestycji w IKE przez n lat z uwzględnieniem inflacji:

Gdzie:

 • wartośćIKE_realna czyli wynik to zgromadzone na rachunku IKE pieniądze w realnej wartości pieniądza na moment wypłaty (czyli uwzględniając wpływ inflacji na każdą z wpłat i zysk wypracowany przez różną liczbę lat dla każdej z tych wpłat)
 • KWOTA_lat: to kwota (nominalnie) zainwestowana w n-tym roku inwestycji. Może być przecież różna w różnych latach.
 • ZYSK_lat: to zysk (nominalny) wypracowany z każdej z wpłat przez okres inwestowania tej pojedynczej wpłaty. Wpłaty z początkowych lat pracują na zyski przez wiele lat podczas gdy wpłata w ostatnim roku przed wypłatą z IKZE pracuje na zyski tylko przez ten jeden rok…
 • INFLACJA_lat: to skumulowana inflacja w n lat liczona dla każdej z wpłat osobno. To łączna inflacja za okres n lat od daty pojedynczej wpłaty na IKZE

W przypadku IKZE w ten sam sposób dodajemy sumę:

Gdzie w 'dużym’ nawiasie w mianowniku skracają się nam 'jedynki’ plus 1 z minus 1. I otrzymujemy końcowy wzór:

I ostatecznie chcąc uwzględnić utratę korzyści z kilkumiesięcznego inwestowania zwrotu z PIT otrzymamy:


I jak wam się podoba?

To już koniec obliczeń.Po porównaniu do obliczeń 'krok po kroku’ w rozbudowanym arkuszu Excel wszystko się zgadza – bo czemu miałoby się nie zgadzać 🙂

W kolejnym artykule policzymy jaką kwotę uda się wypracować z inwestycji w IKE / IKZE czy też poza IKZE przy różnych poziomach zysku z uwzględnieniem inflacji. Tak aby móc określić czego tak naprawdę można się spodziewać z takiej inwestycji.

Ciekaw jestem waszych opinii w komentarzach!